SKH-keurmerk

Elke houtbewerkingsmachine die in Nederland wordt gebruikt, moet voldoen aan de Arbowetgeving, onder andere aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Ook als de machine nieuw wordt geleverd, conform CE-markering. De keuring dient jaarlijks uitgevoerd te worden. 

H&M Houtbewerkingsmachines is SKH gecertificeerd. Een gecertificeerde monteur van H&M voert de keuring uit, volgens vooraf opgestelde richtlijnen. Voor afzuiginstallaties geldt een QEX-keuring. De QEX-keuring wordt eveneens uitgevoerd door een gecertificeerde monteur van H&M. Een QEX-keuring is een beoordeling van de staat van de afzuiginstallatie ten opzichte van de door SKH vastgestelde richtlijnen. Meer uitleg over de keuringen staat verderop op deze pagina uitgelegd. Bekijk ook de website van SKH voor informatie: www.skh.nl 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact op met één van onze medewerkers van het team Service & Onderhoud.

 

Neem contact op
Wat is een SKH-keuring?

Wat is een SKH-keuring?

Doel van de SKH-keuring
Het doel van SKH-Keuring is dat u als klant ontzorgt wordt. De houtbewerkingsmachines worden door H&M op een aantal voorgeschreven punten gecontroleerd en indien nodig, in overleg met de klant, aangepast waarna de machine wordt voorzien van het SKH-certificatiemerk. Met dit certificatiemerk wordt aangegeven dat de machine op dat moment aan alle, door de Arbo-wetgeving voorgeschreven, veiligheid- en gezondheidseisen voldoet.

U kunt er op vertrouwen dat machines die door H&M gekeurd zijn, veilig zijn en voldoen aan de wettelijk eisen.

(De regels van de Arbo-wetgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen zijn opgesteld op basis van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG. (BRL M/02)).

 

Jaarlijkse controle H&M

Jaarlijkse controle H&M

H&M Houtbewerkingsmachines wordt jaarlijks onaangekondigd gecontroleerd, dit om vast te stellen of we nog aan de eisen van het keurmerk voldoen. Naast de jaarlijkse controle voert SKH per jaar 3 steekproeven uit op de door ons beoordeelde en gekeurde machines. Op deze manier zorgen we er voor dat we een gecertificeerd bedrijf blijven en altijd op het juiste niveau blijven keuren.

In welke situaties moet een machine SKH gekeurd worden?

In welke situaties moet een machine SKH gekeurd worden?

Volgens het Arbobesluit moet een  SKH-keuring jaarlijks uitgevoerd worden, en bij de volgende omstandigheden:

  • Plaatsing nieuwe machine
  • Verplaatsing machine
  • Uitzonderlijke gebeurtenissen met schadelijke gevolgen voor de veiligheid van de machine, zoals natuurverschijnselen, veranderingen/aanpassingen aan de machine, ongevallen met de machine en langdurige buitengebruikstelling van de machine.